Encuentro CI  Primavera Spring 2019 BARCELONA

del 15 al 18 Abril

logo

SIAMB  / Centre Cívic Barceloneta

español abajo/ english below 

“Primavera Spring” inicia la temporada de trobades i reunions de contact a Barcelona i com cada any ho fem deixant-nos acompanyar per un dels mestre més influents del CI. Andrew Harwood visita de nou la nostra ciutat i ens proposa re-examinar els aspectes més essencials del Contact Improvisació durant les sessions matinals de 10.00 a 14.00.

D’altra banda, cada tarda, doble sessió Classe i JAM, amb Leilani Weis, Linn Johansson i Maria Mora. Aquests joves mestres locals, amb el seu taller intensiu, aportaran una visió personal de’l que significa el CI actual. Al mateix temps de preparar-nos i estimular-nos per a la JAM que segueix a la classe.

Els migdies de doble sessió comptem amb un meravellós càtering de menjar vegetarià que aportarà l’aliment i la substància necessària.

L’últim dia, doble sessió de Jam per la tarda, per treure’ns totes les ganes de ballar. Una Jam de reflexió per a alguns i de trobades per altres. I per finalitzar la Perfo Jam; espai mixt entre la Jam i la Performance, obert per a tothom.

Els convidem a participar !!!

 

Primavera Spring inicia la temporada de encuentros y reuniones de contact en Barcelona y como cada año lo hacemos dejándonos acompañar por uno de los maestro mas influyentes del CI. Andrew Harwood visita de nuevo nuestra ciudad y nos propone re-examinar los aspectos más esenciales del Contact Improvisación durante la sesión matinal de 10.00 a 14.00.

Por otro lado, cada tarde, doble sesión Clase y JAM , con Leilani Weis, Linn Johansson y Maria Mora . Estos jóvenes maestros locales, con su taller intensivo, aportarán una vision personal del lo que significa el CI actual, al mismo tiempo de prepararnos y estimularnos para la JAM que sigue a la clase.

Los mediodías de doble sesión contamos con un maravilloso catering de comida vegetariana que aportará el alimento y la substancia necesaria.

El último día, doble sesión de Jam por la tarde, para sacarnos todas las ganas de bailar. Una Jam de reflexion para algunos y de encuentros para otros. Y para finalizar la Perfo Jam; espacio mixto entre la Jam y la Performance, abierto para todo el mundo.

 

Les invitamos a participar !!!

 

Primavera Spring starts the season of contact meetings and meetings in Barcelona and as we do each year, we are accompanied by one of the most influential teachers of the CI. Andrew Harwood visits our city again and proposes to re-examine the most essential aspects of Contact Improvisation during the morning session from 10:00 to 14:00.

On the other hand, every afternoon, double session Class and JAM, with Maxim Raban, Linn Johansson and Maria Mora. These young local teachers, with their intensive workshop, will provide a personal vision of what the current CI means, at the same time to prepare and stimulate us for the JAM that follows the class.

The double session midday we have a wonderful vegetarian food catering that will provide the food and the necessary substance.

The last day, double jam session to get all the desire to dance. A reflection Jam for some and meetings for others. And to finish the Perfo Jam; Mixed space between Jam and Performance, open for everyone.

We invite you to participate!

Anuncios